Pytania i odpowiedzi

Proces ubiegania się o pożyczkę:

Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać pożyczkę w Aasa Polska?
Aasa Polska oferuje pożyczki Klientom, którzy mieszkają na stałe w Polsce, są w wieku od 20 do 80 lat, otrzymują udokumentowany stały dochód w Polsce, posiadają aktywny rachunek bankowy oraz nie widnieją w rejestrze dłużników BIG (InfoMonitor, ERIF lub KRD).

Czy mogę wnioskować o pożyczkę, jeśli mam niespłacony kredyt w banku lub innej instytucji kredytowej?
Tak, jeśli Klient nie ma zaległości w spłacaniu rat i odsetek oraz nie jest wpisany do rejestru dłużników BiG (InfoMonitor, ERIF lub KRD).

Jak mogę ubiegać się o pożyczkę?
Aby ubiegać się o pożyczkę w Aasa Polska, Klient musi wypełnić wniosek o pożyczkę, który dostępny jest na naszej stronie internetowej www.asakredyt.pl (patrz: WNIOSEK O POŻYCZKĘ)

Kiedy mogę ubiegać się o pożyczkę?
Wniosek o pożyczkę Klient może składać drogą elektroniczną każdego dnia tygodnia, 24 godziny na dobę. Wnioski rozpatrywane są w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta.

Czy mogę wnioskować o pożyczkę w Aasa Polska, jeśli figuruję w bazach BIG, BIK, ERIF?
Każdy wniosek rozpatrywany jest w Aasa Polska indywidualnie. W ramach procesu weryfikacji Klienta Aasa Polska sprawdza bazy BIG, BIK i ERIF. W przypadku figurowania w rejestrze dłużników BIG (InfoMonitor, ERIF lub KRD) otrzymanie pożyczki nie jest możliwe.

Jak długi jest okres od złożenia wniosku do wypłaty pożyczki?
Po pozytywnej ocenie wniosku i otrzymaniu podpisanego kontraktu cała kwota przyznanej pożyczki znajdzie się na wskazanym przez Klienta rachunku na następny dzień roboczy, pod warunkiem, że nie mamy trudności w skontaktowaniu się z Klientem.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby otrzymać pożyczkę?
Zazwyczaj nie wymagamy żadnych dodatkowych dokumentów. Jednakże w niektórych przypadkach, w celu zweryfikowania zdolności kredytowej Klienta, możemy poprosić o wyciąg bankowy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub inny dokument potwierdzający stały dochód.

Czy mogę zapoznać się z treścią umowy przed przyjazdem kuriera?
Aby umożliwić zapoznanie się z treścią umowy przed jej podpisaniem w obecności kuriera, po przyznaniu pożyczki umowa wraz z wstępnym harmonogramem spłat pożyczki jest przesyłana na adres e-mail wskazany przez Klienta.

Czy mogę ubiegać się o pożyczkę, jeśli nie spłaciłem poprzedniej?
Tak, Klient może ubiegać się o kolejną pożyczkę przed całkowitą spłatą bieżącej pożyczki. Jedynym warunkiem jest spłata przynajmniej połowy rat bieżącej pożyczki.

Proces spłaty pożyczki:

W jaki sposób mogę spłacać pożyczkę?
Po wypłacie środków pożyczki na podany przez Klienta adres korespondencyjny i mailowy zostanie wysłany uaktualniony harmonogram spłaty. Miesięczne raty spłaca się przelewem na podany w umowie numer rachunku bankowego w terminach wskazanych w harmonogramie.

Na jaki rachunek bankowy powinienem spłacać pożyczkę?
Numer konta bankowego do spłaty pożyczki jest ustalany indywidualnie dla każdego Klienta. Klient otrzymuje informację o indywidualnym numerze konta w treści umowy.

Czy mogę spłacić pożyczkę wcześniej niż planowano?
Klient ma możliwość spłaty pożyczki wcześniej bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Konieczne jest jednak wcześniejsze skontaktowanie się z naszym Biurem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia dokładnej kwoty.

Czy mogę zmienić terminy spłat rat miesięcznych?
Tak, można zmienić terminy spłat pod warunkiem wcześniejszego skontaktowania się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Pytania ogólne:

Co wchodzi w skład kosztów pożyczki?
Na koszty pożyczki składają się: opłata przygotowawcza (jednorazowa) w wysokości 2490 zł, opłata administracyjna (miesięczna) w wysokości 25 zł oraz roczna stopa oprocentowania (stopa stała) wynosząca 10 %.

Dlaczego nie udzielono mi pożyczki?
Najczęstszą przyczyną odmowy udzielenia pożyczki jest negatywna ocena wniosku spowodowana:
1) zadłużeniem Wnioskodawcy widniejącym w rejestrze dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej (InfoMonitor, ERIF lub KRD), Ogólnopolskim Biurze Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich.
2) zbyt dużym ryzykiem niespłacenia pożyczki stwierdzonym na podstawie informacji zebranych w procesie rozpatrywania wniosku.
3) brakiem możliwości kontaktu telefonicznego z Klientem w celu dokończenia procedury weryfikacyjnej.

Kiedy pobierana jest opłata przygotowawcza?
Opłata przygotowawcza jest stała i dzielona na liczbę rat pożyczki oraz pobierana w terminach spłaty rat.

Co daje potwierdzenie danych na portalu Facebook?
Potwierdzając dane personalne na portalu Facebook.pl Klient otrzyma 10 zł rabatu na opłatę przygotowawczą. Potwierdzenie danych personalnych jest opcjonalne. Informacja, o potwierdzeniu danych nie będzie widoczna na profilu Klienta na portalu Facebook.pl.

Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę spłacić pożyczki w wyznaczonym terminie?
W przypadku kłopotów ze spłatą pożyczki należy jak najszybciej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, w celu znalezienia dogodnego rozwiązania.

Czy dane, które przesyłam do Aasa Polska we wniosku są bezpieczne?
Tak, informacje o Kliencie pozyskane w procesie ubiegania się o pożyczkę są właściwie zabezpieczone od strony technicznej i organizacyjnej przed dostępem osób trzecich. Wszystkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem i nadajemy im status informacji poufnych.