Opłaty ważne od dnia 12.10.2017

Koszty pożyczki:

 • Roczna stopa oprocentowania (stopa stała)
  10 %
 • Opłata przygotowawcza:
   
  Wysokość pożyczki
  Opłata
  od 1000 do 1499 zł 
  390 zł
  od 1500 do 1999 zł 
  590 zł
  od 2000 do 2499 zł
  890 zł
  od 2500 do 2999 zł
  1090 zł
  od 3000 do 3499 zł
  1390 zł
  od 3500 do 3999 zł
  1590 zł
  od 4000 do 4999 zł
  1790 zł
  od 5000 do 5999 zł
  2490 zł
  od 6000 do 6999 zł
  2090 zł
  od 7000 do 7999 zł
  3490 zł
  od 8000 do 8999 zł
  3990 zł
  od 9000 do 9999 zł
  5590 zł
  10 000 zł
  5990 zł
 • Opłata administracyjna (miesięczna)
  dla kwoty od 1000 do 1499zł
  0 zł
 • Opłata administracyjna (miesięczna)
  dla kwoty od 1500 do 2499zł
  15 zł
 • Opłata administracyjna (miesięczna)
  dla kwoty od 2500 do 5999zł
  25 zł
 • Opłata administracyjna (miesięczna)
  dla kwoty od 6000 do 10000zł
  35 zł
 • Spłata pożyczki przed terminem
  0 zł
 • Zmiana harmonogramu spłaty pożyczki, wydłużenie okresu kredytowania
  0 zł

Windykacja należności:

 • Koszt przygotowania i wysyłki pierwszego monitu
  0 zł
 • Koszt przygotowania i wysyłki wezwania do zapłaty
  0 zł
 • Koszt przygotowania i wysyłki ostatecznego wezwania do zapłaty
  0 zł
 • Koszt przekazania sprawy do postępowania windykacyjnego
  0 zł

Reprezentatywny przykład pożyczki

Poniżej prezentujemy ważną informację na moment wygenerowania z naszego systemu danych o całkowitym koszcie kredytu konsumpcyjnego (pożyczki) ponoszonym przez konsumenta wyrażonym jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Wartość ta może ulec nieznacznym zmianom (z uwagi na zmianę parametrów pożyczki) w stosunku do informacji wygenerowanej w innym czasie na wydruku oferty umowy pożyczki, którą Pożyczkodawca będzie Pani / Panu udostępniał jako ofertę zawarcia umowy. Prosimy o uważne sprawdzenie lub porównanie tychże informacji.

Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5000 zł na okres 23 miesięcy wynosi 81,05%. Rata miesięczna 373,37 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 10%, odsetki od kwoty pożyczki – 514,43 zł, opłata przygotowawcza (jednorazowa) 2490 zł, opłata administracyjna (miesięczna) 25 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 579,43 zł (stan na dzień 12.10.2017 r.).

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).